Skip to content
 • Polski
 • English

Zespół

Final Milestone powstał na bazie wieloletnich doświadczeń doradczych (doradztwo transakcyjne) i finansowania strukturyzowanego (structured finance), a także w obszarze wycen, M&A, dotacji unijnych i modelowania finansowego. Poniżej zaprezentowano jedynie wybranych kluczowych członków Zespołu, którzy są wspierani przez zespół analityków.

ZAŁOŻYCIEL

MATEUSZ GROMEK FCMA, CGMA

CEO & FOUNDER

Zespół

Profesjonalne certyfikaty

  • FCMA (Fellow Chartered Management Accountant) – kwalifikowany księgowy zarządczy, międzynarodowy certyfikat organizacji American Institute of Certified Public Accountants
  • CGMA (The Chartered Global Management Accountant) – kwalifikowany globalny księgowy zarządczy, międzynarodowy certyfikat organizacji Chartered Institute of Management Accountants
Zespół

Wykształcenie

  • CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants)
  • Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwo (Szkoła Główna Handlowa) – studia podyplomowe
  • Prawo (Uniwersytet Warszawski) – studia magisterskie
  • Finanse (Uniwersytet Warszawski) – studia magisterskie

Doświadczenie zawodowe (> 14 lat)

  • FinalMilestone Corporate Finance Advisory (CEO)
  • Bankowość inwestycyjna Pekao Investment Banking (Wice-dyrektor)
  • Structured finance Bank Pekao (Kierownik Zespołu)
  • Structured finance HypoVereinsbank (Senior Manager)
  • Structured finance Bank BPH

Ostatnie funkcje 

  • Doradca zarządu w kilku polskich spółkach o przychodach na poziomie kilkaset mln PLN

Specjalizacja

  • Doradztwo strategiczne i finansowe dla Zarządów Spółek
  • Kompleksowe pozyskiwanie finansowania dłużnego, w tym m.in. LBO/MBO, dług podporządkowany, kompleksowe refinansowanie, kredyty konsorcjalne, M&A, optymalizacja struktury bilansu, project finance, rekapitalizacja
  • Optymalizacja struktury bilansu i ocena projektów inwestycyjnych

Przykładowe projekty

  • Doradztwo przy optymalizacji struktury kapitałowej dla wiodącej grupy ciepłowniczej w CEE
  • Finansowanie akwizycyjne dla spółki z sektora kosmetycznego (> 100 mPLN)
  • Finansowanie akwizycyjne (cross-boarder) we Francji (> 10 mEUR)
  • Finansowanie project finance (non-recourse) budowy instalacji przemysłowej (> 50 mPLN)
  • Asset-based financing (>50 mPLN)
  • Parallel debt (intercreditor agreement) dla spółki sektora chemicznego (> 200 mPLN)
  • Finansowanie budowy hotelu (> 100 mPLN)
  • Kredyt konsorcjalny dla europejskiej sieci komórkowej (> 500 mEUR)
  • Kompleksowe refinansowanie zadłużenia spółki odpadowej (> 100 mPLN)
  • Finansowanie dla producenta środków higienicznych (> 200 mPLN)

Partner Strategiczny

WOJCIECH ZIELIŃSKI

ADWOKAT

Zespół
 • Ukończył w 2006 roku studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz cywilnym, optymalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i restrukturyzacji przedsiębiorstw, a także w prawie nieruchomości oraz prawie zamówień publicznych.
Zespół
 • Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, w szczególności w sektorze turystycznym, FMCG, poligraficznym, reklamy oraz innowacyjnych technologii stosowanych w przemyśle.
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w prawnej obsłudze programów pomocowych wsparcia Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji przyznawanych beneficjentom UE m.in. w ramach:
 1. Perspektywy budżetowej UE 2007-2013: Program operacyjny innowacyjna gospodarka; Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.
 2. Perspektywa budżetowa UE 2014-2020: Program operacyjny inteligentny rozwój; Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” 
 3. Innych programów krajowych oraz regionalnych oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego
 • Prowadzi kompleksowe doradztwo m.in. w najbardziej prestiżowych inwestycjach turystycznych dofinansowanych z funduszy UE na terenie Polski takich jak parki rozrywki, parki wodne, hotele, inwestycje związane z szeroko pojętą obsługą ruchu narciarskiego, a ponadto innowacyjne technologie w branżach produkcyjnych.
 • Jego praktyka obejmuje również pomoc prawną w sprawach gospodarczych jak również postępowaniach przed organami administracyjnymi – w szczególności w sprawach związanych z reprezentacją beneficjentów programów pomocowych UE, takimi jak PARP S.A., NCBiR, BGK, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii czy Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (European Anti Fraud Office – OLAF).

KONSULTANT 

JACEK MATYJASIK

DORADCA ZARZĄDÓW

Zespół

Wykształcenie

  • Finanse i Bankowość (Szkoła Główna Handlowa)
  • MBA (Uniwersytet Minnesota)
  • CIMA CGMA (Chartered Institute of Management Accountant) – w trakcie
Zespół

Doświadczenie zawodowe (> 20 lat)

  • Cerrad, Departament Finansowy (Dyrektor)
  • WIG 20, doradztwo w obszarze Ryzyka Finansowego
  • PKO BP, Departament Finansowy (Dyrektor)
  • PKN Orlen, Departament Finansowy (Dyrektor Wykonawczy)
  • ING, Centrum Klientów Strategicznych (Dyrektor)

Przykładowe projekty: 

W latach 2007-2021 zrealizowanych >25 projektów finansowania dłużnego dla największej w regionie spółki multienergetycznej oraz jej licznych spółek zależnych w Polsce ale także w Europie i Kanadzie. Projekty finansowania dla największej regionalnie grupy finansowej, głównie bank (w tym hipoteczny) i spółka leasingowa. Prowadzenie szeregu projektów pozyskania finansowania ze zdywersyfikowanych źródeł, w różnych postaciach poczynając od projektów bankowego finansowania bilateralnego do kompleksowych transakcji finansowania konsorcjalnego z wykorzystaniem struktur opartych o ceny towarów, finansowań w ramach międzynarodowych instrumentów cash managementowych czy różnego rodzaju obligacji od detalicznych i hurtowych w PLN po obligacje z rynku EUR. Jeden z moich projektów uzyskał tytuł Global Finance dla najelpszej transakcji roku.

  • Finansowanie od międzynarodowego konsorcjum +20 banków w wysokości 2,655 mld EUR
  • Emisja 7-letnich Euroobligacji o wartości 750 mln EUR (06.2016)
  • Emisja obligacji detalicznych w ramach programu na kwotę 1 mld zł
  • Emisje obligacji na rynku hurtowym na kwotę 1 mld PLN
  • Emisje krajowych listów zastawnych: liczne emisje na kwoty w przedziale 60-700mln PLN
  • Emisje denominowanych w EUR listów zastawnych: emisje na kwoty 100-500mln EUR
  • Transakcja sprzedaży portfela wysokiej jakości wierzytelności leasingowych – sekurytyzacja: 2,5mld PLN

PROJECT MANAGER

jakub głąb di, mpw

SENIOR ASSOCIATE

Profesjonalne certyfikaty 

  • Doradca Inwestycyjny – licencja doradcy inwestycyjnego nr 689, wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego
  • Makler Papierów Wartościowych – licencja doradcy inwestycyjnego nr 3124, wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego
Zespół

Wykształcenie

  • Finanse i Rachunkowość (Szkoła Główna Handlowa) – studia magisterskie
  • Finanse (Northeastern Illinois University, USA) – program wymiany studenckiej

Doświadczenie zawodowe (> 4 lata)

  • FinalMilestone Corporate Finance Advisory (Senior Associate)
  • Bankowość inwestycyjna Pekao Investment Banking (Associate)
  • Pozostałe: M&A EY, structured finance DNB Bank

Przykładowe projekty

  • Doradztwo przy przejęciu notowanego na GPW producenta płytek ceramicznych (> 50 mln PLN)
  • Debiut giełdowy z branży CPaaS (> 200 mln PLN)
  • Finansowanie dla spółki z sektora handlu detalicznego artykułami sportowymi (> 20 mln PLN)
  • Restrukturyzacja zadłużenia dewelopera notowanego na GPW (> 70 mln PLN)
  • Doradztwo przy przejęciu operatora linii lotniczych