Skip to content
 • Polski
 • English

FINANSOWANIE KAPITAŁOWE, 

FUZJE I PRZEJĘCIA (m&a)

GŁÓWNE OBSZARY USŁUG

Wsparcie Zarządu i/lub Właścicieli:

FUZJE I PRZEJĘCIA (M&A): sprzedaż i kupno przedsiębiorstw (sell-side / buy-side), w tym przygotowanie spółek do sprzedaży, przygotowanie materiałów transakcyjnych (memorandum informacyjne, model finansowy, struktura transakcji)
POZYSKANIE INWESTORÓW KAPITAŁOWYCH - mniejszościowych i większościowych, w tym instrumenty quasi-kapitałowe, equity-linked, mezzanine
WYCENY: wyceny przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstwa
ANALIZY WYKONALNOŚCI I RENTOWNOŚCI PROJEKTÓW, w tym M&A, projekty inwestycyjne
RISK MATRIX: kompleksowa ocena ryzyk przedsiębiorstwa

SPECYFIKA USŁUG

Etapy standardowego procesu debt advisory:

1

FAZA PRZYGOTOWAWCZA

 • Analiza finansowa Spółki i projektu w celu wypracowania efektywnej relacji zadłużenia finansowego do poziomu kapitałów
 • Wypracowanie optymalnej struktury zadłużenia finansowego przy wykorzystaniu odpowiednich instrumentów dłużnych
 • Uzgodnienie celów, strategii i harmonogramu procesu dłużnego
 • Dyskusje z wybranymi instytucjami finansowymi w zakresie wstępnych parametrów transakcji („soft market sounding”)

1

FAZA PRZYGOTOWAWCZA

 • Analiza finansowa Spółki i projektu w celu wypracowania efektywnej relacji zadłużenia finansowego do poziomu kapitałów
 • Wypracowanie optymalnej struktury zadłużenia finansowego przy wykorzystaniu odpowiednich instrumentów dłużnych
 • Uzgodnienie celów, strategii i harmonogramu procesu dłużnego
 • Dyskusje z wybranymi instytucjami finansowymi w zakresie wstępnych parametrów transakcji („soft market sounding”)

2

PAKIET INFORMACYJNY

 • Przygotowanie teaser (skrócony materiał informacyjny) oraz memorandum informacyjnego (kompleksowy materiał)
 • Przygotowanie term sheet ze wsparciem kancelarii prawnej działającej na rzecz Kredytobiorcy
 • Przygotowanie lub weryfikacja modelu finansowego zgodnie z oczekiwaniami instytucji finansujących
 • Wybór i koordynacja prac innych doradców, w tym kancelarii prawnych oraz konsultantów due diligence

2

PAKIET INFORMACYJNY

 • Przygotowanie teaser (skrócony materiał informacyjny) oraz memorandum informacyjnego (kompleksowy materiał)
 • Przygotowanie term sheet ze wsparciem kancelarii prawnej działającej na rzecz Kredytobiorcy
 • Przygotowanie lub weryfikacja modelu finansowego zgodnie z oczekiwaniami instytucji finansujących
 • Wybór i koordynacja prac innych doradców, w tym kancelarii prawnych oraz konsultantów due diligence

3

SONDOWANIE RYNKU

 • Selekcja instytucji finansowych, które będą zaproszone do procesu (zależnie od branży, struktury, waluty, tenoru itd.)
 • Przygotowanie z doradcą prawnym treści umów o zachowaniu poufności i koordynacja podpisania przez banki
 • Rozesłanie do wybranych instytucji finansowych dokumentu teaser oraz koordynacja procesu Q&A
 • Podsumowanie ofert wstępnych oraz wsparcie w wyborze banków do krótkiej listy

3

SONDOWANIE RYNKU

 • Selekcja instytucji finansowych, które będą zaproszone do procesu (zależnie od branży, struktury, waluty, tenoru itd.)
 • Przygotowanie z doradcą prawnym treści umów o zachowaniu poufności i koordynacja podpisania przez banki
 • Rozesłanie do wybranych instytucji finansowych dokumentu teaser oraz koordynacja procesu Q&A
 • Podsumowanie ofert wstępnych oraz wsparcie w wyborze banków do krótkiej listy

4

PROCES BANKOWY

 • Dystrybucja do banków pakietu informacyjnego (memorandum, model finansowy, DD) oraz koordynacja procesu Q&A
 • Stały kontakt i wsparcie dla osób odpowiedzialnych za transakcje w poszczególnych bankach
 • Negocjacje warunków cenowych i struktury finansowania (term sheet)
 • Zebranie i podsumowanie ofert wiążących oraz wsparcie w wyborze banków finansujących

4

PROCES BANKOWY

 • Dystrybucja do banków pakietu informacyjnego (memorandum, model finansowy, DD) oraz koordynacja procesu Q&A
 • Stały kontakt i wsparcie dla osób odpowiedzialnych za transakcje w poszczególnych bankach
 • Negocjacje warunków cenowych i struktury finansowania (term sheet)
 • Zebranie i podsumowanie ofert wiążących oraz wsparcie w wyborze banków finansujących

5

NEGOCJACJE UMOWY

 • Koordynacja prac i wsparcie kancelarii prawnej w przygotowaniu dokumentacji finansowania
 • Koordynacja i aktywny udział w negocjacjach dokumentacji finansowania
 • Wsparcie w wyborze agenta kredytu i procesie pozyskiwania przez Spółkę zgód wewnętrznych (m.in. prezentacje dla Zarządu)
 • Asystowanie w podpisaniu umów finansowania i wypełnieniu warunków zawieszających

5

NEGOCJACJE UMOWY

 • Koordynacja prac i wsparcie kancelarii prawnej w przygotowaniu dokumentacji finansowania
 • Koordynacja i aktywny udział w negocjacjach dokumentacji finansowania
 • Wsparcie w wyborze agenta kredytu i procesie pozyskiwania przez Spółkę zgód wewnętrznych (m.in. prezentacje dla Zarządu)
 • Asystowanie w podpisaniu umów finansowania i wypełnieniu warunków zawieszających

SPECYFIKA USŁUG

Większość projektów analitycznych stanowi element szerszego projektu strategicznego doradztwa biznesowego lub finansowego, niemniej Zespół FM świadczy także pojedyncze usługi analityczne w zakresie wycen, czy też przygotowania prognoz lub weryfikacji finansowych.

Nasz zespół analityczny łączy w sobie optymalne kompetencje w zakresie modelowania finansowego (profesjonalny warsztat) oraz strategiczne doświadczenie, umożliwiające dogłębną analizę przyjętych w analizach założeń strategicznych, operacyjnych czy finansowych – zapewniając partnerom finansowym wysoki poziom weryfikowalności prezentowanych analiz.

Świadczymy usługi w formie projektowej (doradztwo transakcyjne i projekty analityczne) oraz w formie stałego lub czasowego wsparcia Zarządu (Doradca Zarządu, Interim CFO, Interim Vice-CFO, Non-executive director), w zależności od specyfiki projektu oraz potrzeb i preferencji naszych klientów => patrz: Modele współpracy.