Skip to content
 • Polski
 • English

Modele współpracy

Zespół Final Milestone świadczy usługi zarówno w formie projektowej (doradztwo transakcyjne i projekty analityczne), jak też w formie stałego lub czasowego wsparcia Zarządu (Doradca Zarządu, Interim CFO, Interim Vice-CFO, Non-executive director), w zależności od potrzeb i preferencji naszych klientów.

Model 1 Model 1
Model 2 Model 2
Model 3 Model 3
Model 1 Model 1

Doradca Zarządu | Interim CFO

MODEL WSPÓŁPRACY

 • Stałe lub czasowe wsparcie dla Zarządów i/lub Właścicieli
  • Doradca Zarządu (Board Advisor)
  • Outsourcing usług dyrektora finansowego (Interim CFO)
  • Strategiczne wsparcie dla CFO (Interim Vice-CFO)
  • Strategiczne wsparcie dla Właścicieli (Non-executive committee)

WYBRANE USŁUGI

 • Stałe wsparcie w ocenie projektów rozwojowych
 • Bieżące kształtowanie i ocena realizacji strategii rozwoju
 • Wsparcie w strategicznym zarządzaniu finansami
 • Bieżąca analiza efektywności finansowej i biznesowej
 • Negocjacje z bankami w zakresie optymalizacji warunków

ZALETY

 • Elastyczne dopasowanie zakresu usług do aktualnych potrzeb
 • Niższe koszty niż bank inwestycyjny
 • Możliwość wypróbowania współpracy bez zobowiązań (umowa w formule B2B)
 • Elastyczna możliwość uzupełnienia o usługi projektowe lub analityczne (stała dostępność zespołu analitycznego)
Model 2 Model 2

Projekty transakcyjne

MODEL WSPÓŁPRACY

 • Usługi doradcze związane z konkretnym projektem (dłużnym, kapitałowym, dotacyjnym)

WYBRANE USŁUGI

 • Kompleksowy proces strukturyzacji i organizacji finansowania dłużnego (debt advisory)
 • Optymalizacja struktury bilansu i ocena finansowania, w tym dywersyfikacja źródeł i optymalizacja struktury
 • Określenie potencjału do finansowania projektów strategicznych i dystrybucji (rekapitalizacji)
 • Kompleksowa obsługa wniosków o dotacje unijne
 • Kompleksowa obsługa procesów pozyskania inwestora kapitałowego
 • Kompleksowa obsługa procesów M&A (sell-side, buy-side)

ZALETY

 • Kompleksowy zakres wsparcia na każdym etapie procesu (komplet materiałów, strategia i koordynacja procesu, negocjacje)
 • Zewnętrzny doradca istotnie zwiększa konkurencyjność procesu, odciążając równocześnie zespół finansowy spółki
 • Szerokie doświadczenie transakcyjne doradcy wpływa na maksymalizację prawdopodobieństwa sukcesu
 • Główna część wynagrodzenia zależna od powodzenia projektu (success fee)
Model 3 Model 3

Projekty analityczne

MODEL WSPÓŁPRACY

 • Usługi doradcze związane z konkretnym zadaniem / zleceniem analitycznym

WYBRANE USŁUGI

 • Wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych
 • Przygotowanie kompleksowych prognoz finansowych zgodnie z oczekiwaniami banków / inwestorów
 • Analizy rentowności i ryzyka projektów inwestycyjnych
 • Przygotowanie materiałów dla partnera finansowego
 • Kompleksowa ocena ryzyka przedsiębiorstwa

ZALETY

 • Brak długookresowych zobowiązań
 • Zadania analityczne (np. przygotowanie prognoz) wsparte dogłębną weryfikacją założeń, uwzględniając perspektywę instytucji finansowych
 • Zewnętrzny doradca zwiększa obiektywność analiz i ich percepcję w oczach partnerów finansowych
 • Elastyczny zakres dopasowany do zapotrzebowania Spółki