Skip to content
 • Polski
 • English

Finansowanie strategicznych projektów

GŁÓWNE OBSZARY USŁUG

DEBT ADVISORY: kompleksowy proces strukturyzacji i organizacja finansowania dłużnego, w tym przygotowanie kompletu profesjonalnych materiałów informacyjnych zgodnie z wymogami instytucji finansujących oraz koordynacja całości procesu
ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA: ocena zdolności kredytowej i źródeł finansowania, w tym możliwości dywersyfikacji i optymalizacji
SZEROKIE SPEKTRUM STRUKTUR, w tym finansowanie fuzji i przejęć, wykupów lewarowanych (LBO / MBO), margin loan, project finance, rekapitalizacji, kompleksowego refinansowania
SZEROKI WACHLARZ INSTRUMENTÓW: banki, private debt / fundusze infrastrukturalne, instytucje multilateralne, obligatariusze, fundusze private equity, mezzanine, dług podporządkowany
MIĘKKA RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA, w tym tworzenie restrukturyzacyjnych prognoz i wsparcie w negocjacjach
FUZJE I PRZEJĘCIA: kompleksowa obsługa procesów M&A (sell-side, buy-side) oraz pozyskania inwestora kapitałowego

SPECYFIKA USŁUG

Etapy standardowego procesu debt advisory:

1

FAZA PRZYGOTOWAWCZA

 • Analiza finansowa Spółki i projektu w celu wypracowania efektywnej relacji zadłużenia finansowego do poziomu kapitałów
 • Wypracowanie optymalnej struktury zadłużenia finansowego przy wykorzystaniu odpowiednich instrumentów dłużnych
 • Uzgodnienie celów, strategii i harmonogramu procesu dłużnego
 • Dyskusje z wybranymi instytucjami finansowymi w zakresie wstępnych parametrów transakcji („soft market sounding”)

1

FAZA PRZYGOTOWAWCZA

 • Analiza finansowa Spółki i projektu w celu wypracowania efektywnej relacji zadłużenia finansowego do poziomu kapitałów
 • Wypracowanie optymalnej struktury zadłużenia finansowego przy wykorzystaniu odpowiednich instrumentów dłużnych
 • Uzgodnienie celów, strategii i harmonogramu procesu dłużnego
 • Dyskusje z wybranymi instytucjami finansowymi w zakresie wstępnych parametrów transakcji („soft market sounding”)

2

PAKIET INFORMACYJNY

 • Przygotowanie teaser (skrócony materiał informacyjny) oraz memorandum informacyjnego (kompleksowy materiał)
 • Przygotowanie term sheet ze wsparciem kancelarii prawnej działającej na rzecz Kredytobiorcy
 • Przygotowanie lub weryfikacja modelu finansowego zgodnie z oczekiwaniami instytucji finansujących
 • Wybór i koordynacja prac innych doradców, w tym kancelarii prawnych oraz konsultantów due diligence

2

PAKIET INFORMACYJNY

 • Przygotowanie teaser (skrócony materiał informacyjny) oraz memorandum informacyjnego (kompleksowy materiał)
 • Przygotowanie term sheet ze wsparciem kancelarii prawnej działającej na rzecz Kredytobiorcy
 • Przygotowanie lub weryfikacja modelu finansowego zgodnie z oczekiwaniami instytucji finansujących
 • Wybór i koordynacja prac innych doradców, w tym kancelarii prawnych oraz konsultantów due diligence

3

SONDOWANIE RYNKU

 • Selekcja instytucji finansowych, które będą zaproszone do procesu (zależnie od branży, struktury, waluty, tenoru itd.)
 • Przygotowanie z doradcą prawnym treści umów o zachowaniu poufności i koordynacja podpisania przez banki
 • Rozesłanie do wybranych instytucji finansowych dokumentu teaser oraz koordynacja procesu Q&A
 • Podsumowanie ofert wstępnych oraz wsparcie w wyborze banków do krótkiej listy

3

SONDOWANIE RYNKU

 • Selekcja instytucji finansowych, które będą zaproszone do procesu (zależnie od branży, struktury, waluty, tenoru itd.)
 • Przygotowanie z doradcą prawnym treści umów o zachowaniu poufności i koordynacja podpisania przez banki
 • Rozesłanie do wybranych instytucji finansowych dokumentu teaser oraz koordynacja procesu Q&A
 • Podsumowanie ofert wstępnych oraz wsparcie w wyborze banków do krótkiej listy

4

PROCES BANKOWY

 • Dystrybucja do banków pakietu informacyjnego (memorandum, model finansowy, DD) oraz koordynacja procesu Q&A
 • Stały kontakt i wsparcie dla osób odpowiedzialnych za transakcje w poszczególnych bankach
 • Negocjacje warunków cenowych i struktury finansowania (term sheet)
 • Zebranie i podsumowanie ofert wiążących oraz wsparcie w wyborze banków finansujących

4

PROCES BANKOWY

 • Dystrybucja do banków pakietu informacyjnego (memorandum, model finansowy, DD) oraz koordynacja procesu Q&A
 • Stały kontakt i wsparcie dla osób odpowiedzialnych za transakcje w poszczególnych bankach
 • Negocjacje warunków cenowych i struktury finansowania (term sheet)
 • Zebranie i podsumowanie ofert wiążących oraz wsparcie w wyborze banków finansujących

5

NEGOCJACJE UMOWY

 • Koordynacja prac i wsparcie kancelarii prawnej w przygotowaniu dokumentacji finansowania
 • Koordynacja i aktywny udział w negocjacjach dokumentacji finansowania
 • Wsparcie w wyborze agenta kredytu i procesie pozyskiwania przez Spółkę zgód wewnętrznych (m.in. prezentacje dla Zarządu)
 • Asystowanie w podpisaniu umów finansowania i wypełnieniu warunków zawieszających

5

NEGOCJACJE UMOWY

 • Koordynacja prac i wsparcie kancelarii prawnej w przygotowaniu dokumentacji finansowania
 • Koordynacja i aktywny udział w negocjacjach dokumentacji finansowania
 • Wsparcie w wyborze agenta kredytu i procesie pozyskiwania przez Spółkę zgód wewnętrznych (m.in. prezentacje dla Zarządu)
 • Asystowanie w podpisaniu umów finansowania i wypełnieniu warunków zawieszających

Zespół Final Milestone zapewnia koordynację całości procesu pozyskania finansowania oraz aktywny udział w jego wszystkich etapach, gwarantując tym samym bardzo kompleksowy zakres wsparcia. Pozwala to czerpać korzyści z wysokiego poziomu konkurencyjności procesu.