Skip to content
  • Polski
  • English

Strategiczne doradztwo biznesowe

GŁÓWNE OBSZARY USŁUG

Wsparcie Zarządu i/lub Właścicieli:

KLUCZOWE PROJEKTY: ocena wykonalności i efektywności projektów rozwojowych (M&A, projekty inwestycyjne)
STRATEGIA ROZWOJU: kształtowanie i realizacja strategii, w tym niezależna ocena wykonalności
ZARZĄDZENIE: strategiczne zarządzanie finansami i przedsiębiorstwem, w tym w celu poprawy rentowności
EFEKTYWNOŚĆ: bieżąca analiza efektywności finansowej i biznesowej (w tym płynność, majątek obrotowy, struktura bilansu)
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: analiza potencjału do finansowania (dłużnego i kapitałowego), w tym projektów strategicznych
BANKI: negocjacje w zakresie optymalizacji warunków / struktury oraz „trudnych sytuacji” (waiver, standstill)

SPECYFIKA USŁUG

Usługi strategicznego lub finansowego Doradcy Zarządu świadczymy przeważnie w jednym z 4 modeli:

Doradca Zarządu lub Właścicieli (Board Advisor)
Outsourcing usług dyrektora finansowego (Interim CFO)
Strategiczne wsparcie dla CFO (Interim Vice-CFO)
Strategiczne wsparcie dla Właścicieli (Non-executive committee)

i kierujemy je głównie do dużych firm i grup kapitałowych (Doradca Zarządu, Non-executive director) oraz przedsiębiorstw z sektora MŚP (Doradca Właścicieli, Zewnętrzny Dyrektor Finansowy), które potrzebują strategicznego wsparcia w wybranych obszarach finansowo-strategicznych lub nie posiadają własnego dyrektora finansowego.

W szczególności wiele średniej wielkości firm rodzinnych zarządzanie finansami opiera jedynie o funkcje Głównego Księgowego, bez wyodrębnionej odpowiedzialności za funkcje strategicznego zarządzania finansami oraz planowania finansowego.

W takiej sytuacji zatrudnienie zewnętrznego doradcy lub dyrektora finansowego jest w praktyce zwykle korzystniejsze cenowo i umożliwia elastyczne dostosowanie wynagrodzenia do zakresu oczekiwanych prac.

Powyższe usługi świadczymy także w formie projektowej, ukierunkowanej na konkretnych, uzgodnionych projektach strategicznych lub finansowych realizowanych na potrzeby Zarządu.

Świadczymy usługi w formie projektowej (doradztwo transakcyjne i projekty analityczne) oraz w formie stałego lub czasowego wsparcia Zarządu (Doradca Zarządu, Interim CFO, Interim Vice-CFO, Non-executive director), w zależności od specyfiki projektu oraz potrzeb i preferencji naszych klientów => patrz: Modele współpracy.