Skip to content
 • Polski
 • English

modelling, valuations, analyses

MAIN SERVICE AREAS

Management and/or Owners support:

MODELING: preparation of comprehensive financial forecasts in accordance with the expectations of financing institutions
ANALYSIS OF FEASIBILITY AND PROFITABILITY of development projects (M&A, investment projects)
EVALUATIONS: valuation of enterprises and organized parts of an enterprise
MEMORANDUM: preparation of analytical material for potential financial partners
RISK MATRIX: comprehensive evaluation of company risks

SPECYFIKA USŁUG

Etapy standardowego procesu debt advisory:

1

FAZA PRZYGOTOWAWCZA

 • Analiza finansowa Spółki i projektu w celu wypracowania efektywnej relacji zadłużenia finansowego do poziomu kapitałów
 • Wypracowanie optymalnej struktury zadłużenia finansowego przy wykorzystaniu odpowiednich instrumentów dłużnych
 • Uzgodnienie celów, strategii i harmonogramu procesu dłużnego
 • Dyskusje z wybranymi instytucjami finansowymi w zakresie wstępnych parametrów transakcji („soft market sounding”)

1

FAZA PRZYGOTOWAWCZA

 • Analiza finansowa Spółki i projektu w celu wypracowania efektywnej relacji zadłużenia finansowego do poziomu kapitałów
 • Wypracowanie optymalnej struktury zadłużenia finansowego przy wykorzystaniu odpowiednich instrumentów dłużnych
 • Uzgodnienie celów, strategii i harmonogramu procesu dłużnego
 • Dyskusje z wybranymi instytucjami finansowymi w zakresie wstępnych parametrów transakcji („soft market sounding”)

2

PAKIET INFORMACYJNY

 • Przygotowanie teaser (skrócony materiał informacyjny) oraz memorandum informacyjnego (kompleksowy materiał)
 • Przygotowanie term sheet ze wsparciem kancelarii prawnej działającej na rzecz Kredytobiorcy
 • Przygotowanie lub weryfikacja modelu finansowego zgodnie z oczekiwaniami instytucji finansujących
 • Wybór i koordynacja prac innych doradców, w tym kancelarii prawnych oraz konsultantów due diligence

2

PAKIET INFORMACYJNY

 • Przygotowanie teaser (skrócony materiał informacyjny) oraz memorandum informacyjnego (kompleksowy materiał)
 • Przygotowanie term sheet ze wsparciem kancelarii prawnej działającej na rzecz Kredytobiorcy
 • Przygotowanie lub weryfikacja modelu finansowego zgodnie z oczekiwaniami instytucji finansujących
 • Wybór i koordynacja prac innych doradców, w tym kancelarii prawnych oraz konsultantów due diligence

3

SONDOWANIE RYNKU

 • Selekcja instytucji finansowych, które będą zaproszone do procesu (zależnie od branży, struktury, waluty, tenoru itd.)
 • Przygotowanie z doradcą prawnym treści umów o zachowaniu poufności i koordynacja podpisania przez banki
 • Rozesłanie do wybranych instytucji finansowych dokumentu teaser oraz koordynacja procesu Q&A
 • Podsumowanie ofert wstępnych oraz wsparcie w wyborze banków do krótkiej listy

3

SONDOWANIE RYNKU

 • Selekcja instytucji finansowych, które będą zaproszone do procesu (zależnie od branży, struktury, waluty, tenoru itd.)
 • Przygotowanie z doradcą prawnym treści umów o zachowaniu poufności i koordynacja podpisania przez banki
 • Rozesłanie do wybranych instytucji finansowych dokumentu teaser oraz koordynacja procesu Q&A
 • Podsumowanie ofert wstępnych oraz wsparcie w wyborze banków do krótkiej listy

4

PROCES BANKOWY

 • Dystrybucja do banków pakietu informacyjnego (memorandum, model finansowy, DD) oraz koordynacja procesu Q&A
 • Stały kontakt i wsparcie dla osób odpowiedzialnych za transakcje w poszczególnych bankach
 • Negocjacje warunków cenowych i struktury finansowania (term sheet)
 • Zebranie i podsumowanie ofert wiążących oraz wsparcie w wyborze banków finansujących

4

PROCES BANKOWY

 • Dystrybucja do banków pakietu informacyjnego (memorandum, model finansowy, DD) oraz koordynacja procesu Q&A
 • Stały kontakt i wsparcie dla osób odpowiedzialnych za transakcje w poszczególnych bankach
 • Negocjacje warunków cenowych i struktury finansowania (term sheet)
 • Zebranie i podsumowanie ofert wiążących oraz wsparcie w wyborze banków finansujących

5

NEGOCJACJE UMOWY

 • Koordynacja prac i wsparcie kancelarii prawnej w przygotowaniu dokumentacji finansowania
 • Koordynacja i aktywny udział w negocjacjach dokumentacji finansowania
 • Wsparcie w wyborze agenta kredytu i procesie pozyskiwania przez Spółkę zgód wewnętrznych (m.in. prezentacje dla Zarządu)
 • Asystowanie w podpisaniu umów finansowania i wypełnieniu warunków zawieszających

5

NEGOCJACJE UMOWY

 • Koordynacja prac i wsparcie kancelarii prawnej w przygotowaniu dokumentacji finansowania
 • Koordynacja i aktywny udział w negocjacjach dokumentacji finansowania
 • Wsparcie w wyborze agenta kredytu i procesie pozyskiwania przez Spółkę zgód wewnętrznych (m.in. prezentacje dla Zarządu)
 • Asystowanie w podpisaniu umów finansowania i wypełnieniu warunków zawieszających

Specificity of services

Most analytical projects are part of a wider strategic business or financial advisory project, however Final Milestone team also provides individual analytical services in the field of valuation, preparation of forecasts or financial verifications.

Our analytical team combines optimal competencies in financial modelling (professional workshop) and strategic experience that enables in-depth analysis of strategic, operational or financial assumptions made in the analysis – providing financial partners with a high level of verifiability of the presented analysis.

We provide services in the form of projects (transactional consulting and analytical projects) and in the form of permanent or ongoing support for the Management Board (Management Board Advisor, Interim CFO, Interim Vice-CFO, Non-executive director), depending on the specificity of the project and the needs and preferences of our clients => see: Cooperation models