Modelowanie, wyceny, analizy

GŁÓWNE OBSZARY USŁUG

Wsparcie Zarządu i/lub Właścicieli:

MODELOWANIE: przygotowanie kompleksowych prognoz finansowych zgodnie z oczekiwaniami instytucji finansujących
ANALIZA WYKONALNOŚCI I RENTOWNOŚCI projektów rozwojowych (M&A, projekty inwestycyjne)
WYCENY: wyceny przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstwa
MEMORANDUM: przygotowanie materiału analitycznego dla potencjalnych partnerów finansowych
RISK MATRIX: kompleksowa ocena ryzyk przedsiębiorstwa

SPECYFIKA USŁUG

Większość projektów analitycznych stanowi element szerszego projektu strategicznego doradztwa biznesowego lub finansowego, niemniej Zespół FM świadczy także pojedyncze usługi analityczne w zakresie wycen, czy też przygotowania prognoz lub weryfikacji finansowych.
Nasz zespół analityczny łączy w sobie optymalne kompetencje w zakresie modelowania finansowego (profesjonalny warsztat) oraz strategiczne doświadczenie, umożliwiające dogłębną analizę przyjętych w analizach założeń strategicznych, operacyjnych czy finansowych – zapewniając partnerom finansowym wysoki poziom weryfikowalności prezentowanych analiz.

Świadczymy usługi w formie projektowej (doradztwo transakcyjne i projekty analityczne) oraz w formie stałego lub czasowego wsparcia Zarządu (Doradca Zarządu, Interim CFO, Interim Vice-CFO, Non-executive director), w zależności od specyfiki projektu oraz potrzeb i preferencji naszych klientów => patrz: Modele współpracy.